Wedstrijdreglement Junioren

Wedstrijdreglement Junioren

Wedstrijdreglement junioren vanaf 1 januari 2017

Prijzen, Inschrijfgeld en Indeling Competitie


1. Er worden vijf avondwedstrijden gevist voor de competitie, de laatste wedstrijd telt dubbel. Hiermee heb je totaal maximaal zes wedstrijdresultaten.

2. De Gemeente Barneveldtrofee (wisselbekers) wordt beschikbaar gesteld aan die visser wiens puntentotaal over de beste vier resultaten het laagst is. Bij gelijk puntentotaal beslist het gevangen totaalgewicht over de tellende wedstrijdresultaten. Om in aanmerking te komen voor een beker en verdere prijzen moet je over minimaal vier van de in totaal zes resultaten beschikken.

3. Per wedstrijd (5) stelt de vereniging voor de winnaar van de A en B categorie een waardebon ter beschikking van € 10,- van Zo & zoo.

4. Er is geen inschrijfgeld.

5. De junioren vissen in twee leeftijdscategorieën:

Categorie B: Tot en met het jaar dat de visser 12 wordt.

Categorie A: Vanaf het jaar waarin de visser 13 wordt t/m 17 jaar.

Degenen die geboren zijn voor 1 januari 2005 mogen naast de juniorencompetitie de gehele seniorencompetitie mee vissen (zie reglement in agenda senioren competitie).

In het jaar waarin de visser 18 wordt, is deelname aan de juniorencompetitie niet toegestaan.

Voor informatie en/of vragen mail dan naar: secretariaat@hsvbarneveld.nl.

Puntentelling

1. Per wedstrijd worden de volgende punten toegekend:

Gewicht: Aantal:
1 1
2 2
Enz, enz.

Voorbeelden:
Visser is 1 op gewicht en 1 op aantal=> 1e plaats en krijgt twee punten mee.
Visser is 1 op gewicht en 3 op aantal=> 2e plaats krijgt vier punten mee.

Een ander is 2 op gewicht en 2 op aantal => 3e plaats krijgt ook vier punten mee, echter een plaats onder de vorige omdat gewicht voor het aantal gaat.

2. Als je wel mee vist, maar geen vis vangt, dan krijg je als aantal punten het aantal uitgezette paaltjes x 2. Als je niet meedoet, krijg je vijftig punten.

Voorschriften, geboden en verboden

1. De vissers zijn zowel meisjes als jongens die tijdens alle wedstrijden in het bezit zijn van de vispas / vergunning van HSV Barneveld.

2. Tot 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd kan men zich aanmelden.

3. Voor alle wedstrijden geldt dat de plaatsen door loting worden aangegeven.

4. Er worden vier fluitsignalen per wedstrijd gegeven:

1e fluitsignaal 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd (voeren).
2e fluitsignaal aanvang wedstrijd.
3e fluitsignaal 5 minuten voor einde van de wedstrijd.
4e fluitsignaal einde wedstrijd.

5. Als bij het laatste fluitsignaal vis is gehaakt, mag deze nog ter weging / telling worden aangeboden.

6. Er wordt gevist met een vaste stok met een maximale hengel lengte van 11 meter.

7. Elke viswedstrijd kent hetzelfde programma:

Tot 18:00 uur opgave viswedstrijd

>> Om 18:00 uur loten.
>> Om 18:25 uur 1ste fluitsignaal om te voeren.
>> Om 18:30 uur 2de fluitsignaal start wedstrijd.
>> Om 20:25 uur 3de fluitsignaal nog 5 minuten vissen.
>> Om 20:30 uur 4de fluitsignaal einde wedstrijd.

8. Het is verboden zowel te gebruiken als zichtbaar te bezitten van rode maden / vers de vase.

9. Het is verboden zowel te gebruiken als zichtbaar te bezitten van een katapult.

10. Bij witviswedstrijden tellen snoek, snoekbaars, paling niet mee voor de klassering. Alle overige gevangen soorten en maten vis tellen mee.

11. Alle vissers worden verzocht gebruik te maken van een leefnet van voldoende lengte en doorsnee waarin de gevangen vis zal worden bewaard tot de weging. Lengte tenminste 2 meter, met een doorsnee van tenminste 40 centimeter.

12. Grote vissen (o.a. karper) worden na vangst direct gewogen en teruggeplaatst.

13. Alle wedstrijden hebben een tijdsduur van 2 uren aan een gesloten, na minimaal de helft te hebben gevist is de wedstrijd geldig, anders moet deze worden over gevist.

14. Elke visser kent dit wedstrijdreglement, bij overtreding kan dit eventueel toegekende punten kosten, en in ergere gevallen diskwalificatie.

15. In gevallen waarin de voorschriften niet voorzien, kan de wedstrijdcommissie regelend optreden. Op een eenmaal genomen beslissing van de wedstrijdcommissie kan ter plaatse niet worden teruggekomen.

Reglement voor de jeugd karper individueel/ koppel wedstrijd:

• Het begint om 08:00 en eindigt om 16.00 uur.
• Tijdens het eindsignaal van de wedstrijd dient de vis aangeslagen te zijn om mee te tellen in de einduitslag.
• Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige vis jeugdpas 2017 van HSV Barneveld.
• Het geldende visreglement van HSV Barneveld is van toepassing.
• Nooit de hengels onbewaakt laten staan, er moet altijd iemand bij de hengels blijven.
• De visplaatsen worden door loting aangewezen.
• Er mag per visser met twee hengels worden gevist.
• Voor het beginsignaal mag er NIET gevoerd worden.
• Het is verboden zich in of op het water te bevinden (voerboten zijn niet toegestaan).
• Het is verplicht te voeren en te vissen in je eigen sector vanaf het plaatsnummer, zie de oever markering.
• Onthakingsmat en schepnet zijn verplicht. Emmertje water bij de onthaakmat.
• Er mag alleen gevist worden met visveilige montages, het lood moet ten alle tijden los komen.
• Indien er met partikels wordt gevist dienen deze goed bereid te zijn (wij checken dit).
• Er mag gedurende de wedstrijd niet met drijvend aas gevist worden.
• Er wordt op totaal gewicht gevist. Bij een gelijk gewicht telt het aantal vissen.
• De gevangen vis wordt direct na de vangst gewogen / gemeten door twee van de Commissie leden evt. gefotografeerd en weer vrijgelaten.
• Respecteer de watervogels en val deze niet lastig.
• Houd het gezellig. Gezelligheid is het belangrijkste van deze wedstrijd. Gun een ander ook wat, en help elkaar waar het nodig is.
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
• Indien er bewust schade wordt gedaan aan natuur of mens zal je verzocht worden het wedstrijd parcours te verlaten.
• HSV Barneveld of de organisatie van de karper wedstrijd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade.