Wedstrijdreglement Junior Karper

Artikel 1. Algemeen

In verband met de coronacrisis is de wedstrijd van 6 juni 2020 afgelast.

1. Alle deelnemers aan de wedstrijd worden geacht dit reglement te kennen en na te leven.
2. Aan deze wedstrijden kunnen maximaal 6 koppels deelnemen.
3. De stekken zijn verdeeld volgens de bijgevoegde plattegrond zie nummers 1 tot 6.
4. Een geldig vispas van HSV Barneveld is van toepassing.
5. De vispas moet op verzoek van controleurs en bestuursleden getoond worden.
6. Het koppel met het hoogst gevangen gewicht wint de wedstrijd. Bij een gelijk gewicht wint het koppel met het
grootste aantal gevangen vissen.

Artikel 2. Loting en visplaats
1. De visplaats (steknummer) van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer, dit nummer komt overeen met het nummer op de deelnemerskaart.
2. Het is verboden te voeren en te vissen buiten jouw sector.

Artikel 3. Hengel, hulpmiddelen en wedstrijdverloop
1. Er mag gevist worden met maximaal twee hengels.
2. Het haakaas mag aan het wateroppervlak gevist worden en er mag ook met de pen gevist worden.
3. Voeren is toegestaan na de start van de wedstrijd.
4. Het einde van de wedstrijd is op het door de organisatie aangeven tijdstip. Voor dit tijdstip gehaakte vis telt mee voor de beoordeling.
5. Roeiboten en voerboten zijn niet toegestaan.
6. Gevlochtelijn toegestaan met een voorslag van minimaal 6 meter nylon.
7. Bij de gevangen vis, voordat men hem uit het water tilt, altijd controleren of de vinnen plat tegen het lichaam van de karper zitten.
8. Gevangen vis diervriendelijk behandelen, eventuele wonden desinfecteren Klin-ik.
9. Water voorradig houden om de vissen te bevochtigen op de onthakingsmat.
10. Niet waden of zwemmen.
11. Nooit onbewaakte hengels laten staan.
12. Niet voeren en/of vissen met pinda’s en ongekookte granen.
13. Geen overgebleven voer in het water gooien.
14. Geen luid spelende radio’s en/of harde muziek.
15. Open vuur is verboden.
16. Verboden voor honden en/of overige huisdieren.

Artikel 4. Wegen van vangst en afsluiting wedstrijd
1. Als de organisatie niet meteen kan komen wegen (zij geven dit dan zelf aan) dient de karper tijdelijk in een weegsling bewaard te worden. Als de organisatie wel meteen kan komen wegen moet de vis, totdat deze gewogen is, goed nat worden gehouden. De organisatie ziet erop toe dat gevangen vissen netjes worden teruggezet.
2. Het gebruik van een onthaakmat is verplicht.
3. Zorg ervoor dat je in het bezit bent van een voldoende groot landingsnet.
4. De vangst van een karper dient zo snel mogelijk bij de organisatie te worden gemeld.
5. Een zogenaamde bewaarzak mag alleen toegepast worden om de gevangen karper (dus geen andere vis) te bewaren tussen het moment van melden bij de organisatie en het wegen van de vis.
6. Tijdens het fotograferen van een vis, moet het verblijf op de oever zo kort mogelijk worden gehouden en dient men de vis goed nat te houden.
7. Er wordt gevist op gewicht. Alleen karper en graskarper telt mee.

Artikel 5. Onvoorziene omstandigheden
1. Bij onweer of extreem slechte weersomstandigheden wordt de wedstrijd afgeblazen, tot het moment dat het verantwoord is om verder te vissen, dit wordt aangegeven door een signaal.
2. Poging tot bedrog en / of misleiding, ook indien e.e.a. achteraf mocht blijken, evenals onsportief gedrag, kan diskwalificatie en uitsluiting tot gevolg hebben.

Artikel 6. Overige zaken
1. Geen drugs en overmatig gebruik van alcoholische dranken.
2. Indien er bewust schade wordt gedaan aan de natuur, mens of dier wordt je verzocht de wedstrijd te verlaten.
3. Respecteer watervogels, wij zijn te gast en zij wonen daar.
4. Verboden om karper mee te nemen: bij elke karperdiefstal wordt er een gerechtelijke procedure gestart.
5. Als je je behoefte moet doen, doe dit dan voldoende ver in de bosjes en begraaf je creaties na afloop.
6. De prijsuitreiking vindt plaats op de aangegeven plek op de plattegrond, zie gele cirkel.
7. Het afhalen van de gewonnen prijzen dient door de winnaars zelf te geschieden. Niet afgehaalde prijzen vervallen automatisch aan de organisatie.
8. Houd het gezellig, gezelligheid is het belangrijkste van deze wedstrijd. Gun een ander ook wat en help elkaar
waar nodig.
9. Mochten er problemen zijn dan kunt u altijd bellen met de wedstrijdleiding 06-44557287.

Artikel 7. Slotverklaring
1. Men dient alle rommel aan de waterkant zelf op de ruimen.
2. Laten we de waterkant schoon houden, neem ook rommel die bij aankomst al op de visplaats ligt mee.
3. HSV Barneveld evenals de door haar bestuur aangewezen wedstrijdcommissie, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen, enigerlei schade of letsel die de deelnemer tijdens of in verband met enigerlei hengelwedstrijd overkwam, dan wel schade aan eigendommen van deze door verlies of diefstal of andere wijze.
4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.