Organogram

Onze vereniging kent zowel een dagelijks bestuur als een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester en houdt iedere zes weken vergadering. Ons algemeen bestuur vergadert om de twaalf weken.

In ons organogram wordt duidelijk hoe de structuur van HSV Barneveld eruit ziet. De bestuursleden vergaderen maandelijks met elkaar en daarnaast worden er door het jaar heen commissievergaderingen gehouden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en voor de juiste uitvoering hiervan.