Wedstrijdreglement Senior Karper


Datum:
vrijdag 8 juli 2022 op zaterdag 9 juli 2022 
Begintijd:
18.00 uur    
Eindtijd: 16.00 uur stoppen met vissen 18.00 uur prijsuitreiking
Organisator
HSV Barneveld, Joost Maasland
Wedstrijdleiding
Gerard Bovenkamp en Henk Waaijenberg      


 
Artikel 1. Algemeen

1. Alle deelnemers aan de wedstrijd worden geacht dit reglement te kennen en na te leven.
2. Aan deze wedstrijd kunnen maximaal 6 koppels deelnemen.
3. De 6 stekken worden vooraf bepaald door de organisatie
4. Alle leden ouder dan 18 jaar met een vispas van HSV Barneveld mogen inschrijven.
5. Vader, indien ouder dan 18 jaar, met zoon mogen ook meedoen aan deze wedstrijd. Let op de vader is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn kind gedurende de wedstrijd.
6. De vispas moet op verzoek van controleurs en bestuursleden getoond worden.
7. Het koppel met het hoogst gevangen gewicht wint de wedstrijd. Bij een gelijk gewicht wint het koppel met het grootste aantal gevangen vissen.

Artikel 2. Loting en visplaats

1. De visplaats bestaat uit een watersector die globaal begrensd wordt door een denkbeeldige lijn door het midden van de plas en twee denkbeeldige zijlijnen links en rechts van de visplaats, ontspringend vanuit het midden van twee visplaatsen naar het midden van de plas. Dit ter beoordeling van de organisatie.
2. Loting van elke visplaats is willekeurig over het gereserveerde deel van de plas (Moba), onderling uitwisselen van stekken is niet toegestaan.
3. De visplaats (steknummer) van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer, dit nummer komt overeen met het nummer op de deelnemerskaart.
4. Het is de deelnemer verboden meer dan 3 meter links of rechts van zijn plaatsnummer plaats te nemen.
5. De deelnemer dient te vissen in de bij zijn visplaats geboden sector.
6. Een aantal dagen voor de wedstrijd worden de stekken geloot. Er kan dus voor gevoerd worden.

Artikel 3. Hengel, hulpmiddelen en wedstrijdverloop

1. Er mag gevist worden met maximaal twee hengels.
2. Toegestane vistechnieken zijn: vast loodsysteem, vrij loodsysteem (eventueel gecombineerd met een zigrig) deze moet 0,5 m onder het wateroppervlak blijven) penvissen.
3. Let op: zigriggen is tussen zonsondergang en zonsopkomt niet toegestaan.
4. Het haak aas mag niet aan het wateroppervlak gevist worden.
5. Voeren is toegestaan na de start van de wedstrijd.
6. Het einde van de wedstrijd is op het door de organisatie aangeven tijdstip. Voor dit tijdstip gehaakte vis telt mee voor de beoordeling.
7. Roeiboten zijn toegestaan mits de deelnemer een reddingsvest draagt. Hierbij geldt de regel één persoon in de boot. En er moet een fluit of hoorn in de boot liggen.
8. Het gebruik van een voerboot is verboden.
9. Het gebruik van een elektromotor is verboden.
10. Hoofdlijn minimaal 0.35 mm nylon.
11. Gevlochten lijn toegestaan met een voorslag van minimaal 10 meter nylon.
12. Bij de gevangen vis, voordat men hem uit het water tilt, altijd controleren of de vinnen plat tegen het lichaam van de karper zitten.
13. Gevangen vis diervriendelijk behandelen, eventuele wonden desinfecteren Clinic.
14. Water voorradig houden om de vissen te bevochtigen op de onthaakmat.
15. Niet waden of zwemmen.
16. Nooit onbewaakte hengels laten staan.
17. Niet voeren en/of vissen met pinda’s en ongekookte granen.
18. Geen overgebleven voer in het water gooien.
19. Geen luid spelende radio’s en/of harde muziek.
20. Open vuur is verboden.
21. Verboden voor honden en/of overige huisdieren.

Artikel 4. Wegen van vangst en afsluiting wedstrijd

1. Als de organisatie niet meteen kan komen wegen (zij geven dit dan zelf aan) dient de karper tijdelijk in een weegsling bewaard te worden. Als de organisatie wel meteen kan komen wegen moet de vis, totdat deze gewogen is, goed nat worden gehouden. De organisatie ziet erop toe dat gevangen vissen netjes worden teruggezet.
2. Het gebruik van een onthaakmat is verplicht.
3. Zorg ervoor dat je in het bezit bent van een voldoende groot landingsnet.
4. De vangst van een karper dient zo snel mogelijk bij de organisatie te worden gemeld.
5. Een zogenaamde bewaarzak mag alleen toegepast worden om de gevangen karper (dus geen andere vis) te bewaren tussen het moment van melden bij de organisatie en het wegen van de vis.
6. Tijdens het fotograferen van een vis, moet het verblijf op de oever zo kort mogelijk worden gehouden en dient men de vis goed nat te houden.
7. Er wordt gevist op gewicht. Alleen karper en graskarper telt mee.

Artikel 5. Onvoorziene omstandigheden

1. Bij onweer of extreem slechte weersomstandigheden wordt de wedstrijd afgeblazen, tot het moment dat het verantwoord is om verder te vissen, dit wordt aangegeven door een signaal.
2. Poging tot bedrog en / of misleiding, ook indien e.e.a. achteraf mocht blijken, evenals onsportief gedrag, kan diskwalificatie en uitsluiting tot gevolg hebben.

Artikel 6. Overige zaken

1. Na 23.00 uur dient het stil te zijn op het terrein, eventuele familie , vrienden of andere niet vissers dienen het terrein te verlaten.
2. Geen drugs gebruik en of overmatig gebruik van alcoholische dranken.
4. De prijsuitreiking vindt plaats op de stek aan de Westelijke zijde van Moba (P-Plaats achter hek)
5. Het afhalen van de gewonnen prijzen dient door de winnaars zelf te geschieden. Niet afgehaalde prijzen vervallen automatisch aan de organisatie.
6. Mochten er problemen zijn dan kunt u altijd bellen met de wedstrijdleiding.

Artikel 7. Slotverklaring

1. Men dient alle rommel aan de waterkant zelf op de ruimen.
2. Voor de vissers die aan de Grote Veenderplas verblijven moet het afval (ook menselijke ontlasting) verpakt mee naar huis genomen worden.
3. Laten we de waterkant schoon houden, neem ook rommel die bij aankomst al op de visplaats ligt mee.
4. HSV Barneveld evenals de door haar bestuur aangewezen wedstrijdcommissie, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen, enigerlei schade of letsel die de deelnemer tijdens of in verband met enigerlei hengelwedstrijd overkwam, dan wel schade aan eigendommen van deze door verlies of diefstal of andere wijze.
5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.