Verenigingslijst van viswateren

De Verenigingslijst met viswateren vormt samen met je VISpas of Kleine VISpas de schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. In dit overzicht zijn de wateren opgenomen, waar je mag vissen met het betreffende document. Meer informatie is verkrijgbaar via de website van Sportvisserij Nederland.


De verenigingslijst van viswateren van HSV Barneveld heeft de volgende inhoud:

VERENIGINGSLIJST VAN VISWATEREN HSV BARNEVELD 2018

Deze Verenigingslijst van viswateren is alleen geldig in combinatie met uw VISpas 2018, uw Extra VISpas 2018 of uw Jeugdvispas 2018 van de Hengelsportvereniging HSV Barneveld en zult u dus tijdens het vissen bij u moeten hebben. Voor deze wateren zijn de volgende regels/reglement van toepassing;

Algemene bepalingen;
1. De algemene voorwaarden voor het gebruik van de VISpas als mede de Visserijwet zijn eveneens van toepassing tevens gelden de KSN regels, deze kunt u terug vinden op onze site www.hsvbarneveld.nl en op internet.
2. Er mag met maximaal 2 hengels per persoon gevist worden.
3. Bij het gericht vissen op snoek is een degelijk schepnet verplicht. Een onthakingsmat wordt aanbevolen.
4. Bij het gericht vissen op karper is een degelijk schepnet en een onthakingsmat verplicht.
5. Alle gevangen vis dient zo snel mogelijk en direct in hetzelfde water te worden teruggezet.
6. Radiografisch bestuurbare bootjes of drones zijn op alle wateren verboden.
7. Wanneer u de vlag van de HSV Barneveld langs het water ziet, dan is het betreffende water op dat moment alleen toegankelijk voor wedstrijdvissers.
8. Houd de waterkwaliteit goed, dus niet overmatig voeren.
9. U dient alle aanwijzingen van de controleurs en of van het bestuur op te volgen.

1. De Koeweide;
a. De roofvishengel(s) is/zijn alleen toegestaan gedurende de maanden sept. tot en met Feb.
b. Het is niet toegestaan te vissen tussen zonsondergang en zonsopgang.

2. De Barneveldse Beek;
a. Vissen is toegestaan tussen de stuw bij Plantagelaan tot stroomopwaarts de spoorbrug bij de Hessenweg (Barneveld).
b. Vissen is toegestaan van een uur voor zonsopkomst tot 2 uren na zonsondergang.

3. Stedelijk water Gemeente Barneveld betreft de onderstaande wateren;
a. Singels noord en zuid, singels Norschoten en singels De Burgt en de singels Veller te Barneveld.
b. Vijvers gelegen op of bij het industriegebied “De briellaerd” en de Midden Nederland hallen.
c. Singels de Maat, Kromme Akker en het Molenveen te Voorthuizen.
d. Voor het stedelijk water van de gemeente Barneveld gelden de volgende regels:
e. Oppervlakte vissen en voeren in de wijk ‘Norschoten’ is verboden (m.u.v. kunstvliegen).
f.Vissen is toegestaan van een uur voor zonsopkomst tot 2 uren na zonsondergang.
g. Vissen aan de kromme Akker van 20.00 uur tot 08.00 uur verboden.

4. De Grote Veenderplas (MOBA);
a. Nachtvissen en varen is verboden, uitgezonderd voor houders van speciale door HSV Barneveld uitgegeven nacht- en bootvergunning stickers.
b. Met een dagkaart van de HSV Barneveld vissen is het niet toegestaan, alleen de Vispas van de HSV Barneveld geeft het recht overdag te vissen (1 uur voor en na 2 uren na zonsondergang).
c. Het claimen van grote delen van het water m.b.v. een boot is niet toegestaan (andere stekken hinderen).
d. Het is verboden om met nylon tegen obstakels te vissen. Als men tegen obstakels aan vist dient men dit te doen met een gevlochten lijn, en met een voorslag van minstens 6 meter .
e. Verblijf tijdens de nachtelijke uren is niet toegestaan op het terrein of aan het water, tenzij u in het bezit bent van de daartoe verstrekte nachtvisvergunning.
f. Het onderkomen dient een natuurlijke kleur te hebben.
g. Een sessie op 1 stek mag niet langer dan 5 aaneengesloten nachten duren.
h. Bij het niet naleven van de regels worden de speciale vergunningen direct ingenomen of worden niet meer verstrekt in het nieuwe jaar.

4.1 Parkeer beleid MOBA;
a. U dient uw auto te parkeren langs de weg of op de daarvoor aangewezen plaatsen.
b. Het is verplicht een kopie van uw Vispas van de HSV Barneveld onder de voorruit te plaatsen.
c. Advies is uw persoonlijke gegevens met een zwarte stift onleesbaar te maken i.v.m. privacy.
d. Er is een parkeerverbod voor geen vergunninghouders, wat kan leiden tot boetes.

4.2 Nachtvis vergunninghouders MOBA;
a. Maximaal 10 vissers gelijktijdig toegestaan tijdens de nachtelijke uren.
b. Men laat zijn stek schoon achter en wordt geacht de rust te waarborgen.
c. Men is verplicht tenminste 1 onderhoud dag aanwezig te zijn per kalenderjaar, conform A.L.V. 2006.
d. Men is verplicht tenminste 3 nachten per kalenderjaar gebruik te maken van zijn nachtvisvergunning en deze te melden via de mail: secretariaat@hsvbarneveld.nl.

4.3 Boot vergunninghouders MOBA;

a. De bootvergunning is strikt persoonlijk.
b. Een ieder die een boot op de stek heeft liggen, moet ook in het bezit zijn van een bootvergunning. (2 vissers op 1 stek met 1 boot dan ook 2 bootvergunningen)
c. Bootaanleg vergunninghouders dienen hun boot ordentelijk en goed te onderhouden.
d. Het in- en uitlaten van visboten is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen plaats.
e. Het gebruik van een boot c.q. bellyboat is uitsluitend toegestaan voor het beoefenen van de hengelsport.
f. Vissen vanuit een boot c.q. bellyboat is niet toegestaan in de onmiddellijke nabijheid van visstekken langs de oever.
g. Het is verplicht uw boot c.q. bellyboat na uw vissessie weer mee naar huis te nemen.
 
5. Aanschotergat te Voorthuizen;
a. De roofvishengel(s) is/zijn alleen toegestaan gedurende de maanden sept tot en met febr.
b. Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan.
c. Voeren is verboden.

6. Het Grijzeveen te Voorthuizen;
a. Gesloten seizoen van 15 maart tot en met 31 mei.
b. Vissen is uitsluitend toegestaan aan de noordelijke oever met ten hoogste 5 vissers.
c.Vissen is toegestaan van een uur voor zonsopkomst tot 2 uren na zonsondergang.

7. Meldingen bij onregelmatigheden, calamiteiten, waterverontreiniging of vissterfte aan
één van de ondergenoemde contactpersonen of instanties;

- Dhr. G. van de Kraats, Visstand beheer tel 06-50623968
- Dhr. P. Hoekstra, Visstand beheer tel 06-51355083
- Dhr. C. Schimmel, Hoofdcontroleur tel 06-12848604
- Waterschap Vallei & Veluwe tel 033-4346000
- Regio Politie tel 0900-8844
- Meldpunt visstroperij en illegale visserij AID: tel 045-5466230

8. Opzeggen lidmaatschap;
Voor 1 oktober via www.hsvbarneveld.nl of Postbus 346 3770 AH Barneveld. Na deze datum worden de VISpassen voor het komend jaar aangemaakt en is men nog contributie voor het komend jaar verschuldigd. Alle facturen dienen voor 7 December te zijn betaald. Geen restitutie van betaalde contributie.

9. Vergadering en prijsuitreiking;
Woensdag 02-05-2018 19.30 uur Rebellenhonk, Prins Hendrikweg, Algemene Ledenvergadering
Woensdag 12-12-2018 19.30 uur Rebellenhonk, Prins Hendrikweg, Prijsuitreiking

10. Wedstrijdkalender 2018 volgt via de website.

11. Wedstrijdcommissie;
- Hoofdcoördinator: Maikel Dijkshoorn secretariaat@hsvbarneveld.nl  
- Wedstrijdcommissie Senioren: Vacant
- Wedstrijdcommissie Witvis Junioren: Eric Schoonhoven
- Wedstrijdcommissie Karper Junioren: Vacant
- Wedstrijdcommissie Karper Senioren: Vacant
- Wedstrijdcommissie Roofviscommissie: Gerrit Knotters