Wedstrijdreglement Senior Witvis

Wedstrijdreglement Senior Witvis

Update van onderstaand reglement volgt zodra er weer senior witviswedstrijden gepland staan.

1. De organisator ontvangt de deelnemers:

 Lunterseweg  Verzamelen Rooseveltstraat op de hoek bij de rotonde
 Goede Herderkerk  Verzamelen op de parkeerplaats
 Vaarst       Verzamelen bij de vlonder


2. Maikel Dijkshoorn overhandigt het weegnetje, weger en waardebonnen aan de deelnemers.

3. Deelnemers regelen de wedstrijd verder helemaal zelf conform regelement.

4. Aan het einde van de wedstrijd wegen de deelnemers zelf en noteren de stand en geven deze door aan Maikel Dijkshoorn.

5. Na de wedstrijd worden het weegnetje en de weger weer bij Maikel Dijkshoorn ingeleverd.
 
Datum
WaterType wedstrijdAanwezig Organisator

          

    Algemene informatie competitiewedstrijden:


1. De witviscompetitie 2019 wordt over 3 wedstrijden gevist.

2. Je hoeft je niet aan te melden voor deze wedstrijden. Zie punt 6 en 7 hoe laat je aanwezig moet zijn.

3. Het inschrijfgeld voor een losse competitiewedstrijd is € 5,00 per persoon. Of voor competitiewedstrijden € 10,00 per persoon. Geld contant betalen aan de wedstrijdorganisator.

4. Na elke competitiewedstrijd zijn er een 1e, 2e en 3e prijs te verdelen.

1e prijs 20 euro
2e prijs 15 euro
3e prijs 10 euro

Deze prijzen worden uitgekeerd als waardebon van Zoo & Zo.

5. Er wordt gevist op gewicht. De clubkampioen is degene die over 3 wedstrijden het minst aantal punten heeft, en bij een gelijk aantal punten geeft het gewicht de doorslag. Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap moet je minimaal 2 van de 3 competitiewedstrijden meegevist hebben. De BKV wedstrijd telt hier niet in mee.

6. Zaterdagwedstrijden:

7.00 uur aanwezig zijn of vertraging melden per telefoon
Om 7.00 uur loten en opbouwen
Vanaf 8.00 uur voeren en vissen
Vanaf 12.00 uur einde wedstrijd en opruimen

Senioren witvisreglement 2019:

1. De vissers zijn in het bezit van een geldige vispas van HSV Barneveld.

2. Een of meerdere losse wedstrijden meevissen zonder verenigingslidmaatschap van HSV Barneveld op vertoon van een vispas van een andere vereniging aangesloten bij Sportvisserij Nederland is toegestaan.

3. Er wordt gevist met een vaste hengel van maximaal 13 meter.

4. Men heeft alleen voor de wedstrijddag gratis visrecht op de verenigingswateren.

5. Vissers geboren na 2003 (16 jaar) mogen deelnemen aan de senior witviswedstrijden.

6. Elke visser dient zelf voor vervoer te zorgen. Het meerijden met een andere visser dient men zelf ruim voortijdig onderling te regelen.

7. Inschrijving kan tot 1 uur voor de wedstrijd, dit geldt ook voor de BKV koppelwedstrijd.

8. Voor laatkomers die hun onverwachte vertraging voortijdig per telefoon bij de wedstrijdcommissie melden, wordt er door één der aanwezige vissers geloot. Voor telefoonnummer zie onze website.

9. Aan de hand van het aangemelde aantal deelnemers worden er evenzoveel paaltjes en één reserve paal uitgezet met een afstand tussen de paaltjes (indien mogelijk van minstens 12 meter). Naar inzicht van de wedstrijdcommissie maken we gebruik van een zo breed mogelijk parcours. Indien dit gezien het aantal deelnemers en het aantal beschikbare plaatsen mogelijk is.

10. Er worden twee seinen per wedstrijd gegeven met een gashoorn of fluitje: 1e signaal begin wedstrijd (vissen en voeren). Tweede signaal einde wedstrijd.

11. De wijze van kort staken kan ook toegepast worden bij onvoorziene omstandigheden.

12. Bij een staking is het verboden te vissen en te voeren.

13. Als bij het laatste signaal of het stakingssignaal vis is gehaakt, mag deze nog ter weging worden aangeboden.

14. Tijdens het voeren (met de cup) en vissen is slechts één hengel toegestaan boven het wateroppervlak. Dit geldt voor alle wedstrijden.

15. Het gebruik van meer dan twee compleet opgetuigde topsets of hengels is toegestaan, echter op eigen risico (boetes bij controle zijn voor desbetreffende visser).

16. Het is verboden zowel te gebruiken als zichtbaar bezitten van rode maden en / of vers de vase.

17. Het gebruik van een katapult is geheel voor eigen risico (boetes bij controle zijn voor desbetreffende visser).

18. Bij witviswedstrijden tellen snoek, snoekbaars, paling niet mee voor de klassering, alle overige gevangen soorten en maten vis tellen mee.

19. Met uitzondering -15 en 65+ en voor aanvang loten aangegeven (tijdelijke) handicap is hulp bij het landen/ scheppen van vis verboden in belang van de vis en visser dient de dichtstbijzijnde visser de genoemde helpen.

20. Bij het vangen van grote en sterke vis mag de visser zijn visstek verlaten om het veilig landen/scheppen in belang van de vis te bevorderen, mits de visser de medevissers niet tot hinder is.

21. Het wegen geschiedt door de deelnemers zelf. De deelnemers bepalen het gewicht onder getuige van de overige vissers.

22. Alle vissers worden verzocht gebruik te maken van een leefnet van voldoende lengte en doorsnee waarin de gevangen vis zal worden bewaard tot de weging. Lengte tenminste 3 meter, met een doorsnee van tenminste 40 centimeter.

23. Bij onweer zal de wedstrijd (tijdelijk) worden gestaakt. Na minimaal de helft van de tijd te hebben gevist, is de wedstrijd geldig. Anders moet deze worden over gevist.

24. Na het einde van de wedstrijd ruimt een ieder zijn spullen zoveel mogelijk op zonder haast zodat schade aan materialen wordt voorkomen. Diegenen die het eerst klaar zijn, helpen diegenen die het verst moeten lopen enz. Iedereen verzamelt zich op het ter plaatse zichtbare verzamelpunt om gezamenlijk in één groep te wegen.

25. De visser dient zelf zijn vis ter weging aan te bieden en zelf de eventueel gewonnen dag prijs in ontvangst te nemen. Bij voortijdig vertrek zonder kennisgeving voor aanvang loten worden eventueel gewonnen dagprijzen niet uitgekeerd (dus ook niet later).

26. Alle vissers worden geacht dit wedstrijdreglement te kennen en na te leven.

27. In gevallen waarin de voorschriften niet voorzien, kan de wedstrijdcommissie regelend optreden. Op een eenmaal genomen beslissing van de wedstrijdcommissie kan ter plaatse niet worden teruggekomen.

Wij wensen iedereen een sportieve competitie en een goede vangst.