Vergunning

De contributie voor 2018 is als volgt

Welke vispas
Afkorting Toelichting Contributie
VISpas2018 Senior
VP2018SR Voor leden die op 1 januari 2018 14 jaar of ouder zijn.
€ 44,75
Vispas 2018 65+ 
VP2018 65+ Voor leden die op 1 januari 2018 65 jaar of ouder zijn. € 39,25
Jeugdvispas 2018
JVP2018 Je bent op 1 januari 2018 jonger dan 14 jaar.
€ 23,-
Extra vispas 2018
EVP 2018 Voor leden die elders hoofdlid zijn (sterretje rechts naast het lidnummer) € 25,50
Visblad VB2018 Het Visblad is een officiële uitgave van Sportvisserij Nederland met vis technische artikelen, nieuwtjes, opinies en wedstrijdverslagen. € 12,95      

Genoemde bedragen zijn inclusief inschrijfgeld.

Verkooppunten
Er zijn verschillende winkeliers waar u zich als lid kunt opgeven of waar u een vergunning kunt kopen. Klik hier voor de verkooppunten.

Regeling gemeente Barneveld
De Gemeente Barneveld vindt het van belang dat kinderen gelijke kansen krijgen om met sport- en verenigingsactiviteiten mee te doen, ongeacht het inkomen van de ouders. Voor jeugdleden van ouders met een laag inkomen (tot 20% boven het minimumloon) heeft de Gemeente Barneveld een regeling om kosten vergoed te krijgen. Meer informatie is verkrijgbaar via het Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen, Telefoon 0342 495808 of via www.barneveld.nl.