Wedstrijdreglement Roofvis


Wedstrijdreglement roofvis vanaf 1 januari 2023

HSV Barneveld organiseert in 2023 een 2 roofviswedstrijden.

1. Er wordt gevist op lengte in hele centimeters. Elke deelnemer mag 2 snoeken 1 snoekbaars en 5 baarsen in brengen. Vangt een deelnemen meer dan het aantal vissen dat hij/zij van 1 soort mag inbrengen, dan tellen de grootste exemplaren mee voor het klassement. De deelnemer die het hoogste aantal centimeters roofvis vangt, is dagwinnaar. Hij of zij ontvangt een waardebon van € 20,-. De deelnemer die op de tweede plaats eindigt, ontvangt een waardebon t.w.v. € 15,00. Indien twee of meerdere deelnemers een gelijk aantal centimeters vis vangen tijdens een dagwedstrijd, wordt de eventuele hoogste prijs uitgereikt aan die visser die de langste vis vangt.

Conclusie:
Het gaat om de centimeters en de langste vis. Het aantal gevangen vissen is niet doorslaggevend. Alle wedstrijden zijn toegankelijk voor de senioren en onze jeugdleden

2a. De deelnemer die over 2 wedstrijden het hoogste aantal centimeters roofvis heeft gevangen, is kampioen en ontvangt een waardebon van € 40,-.

2b. De deelnemer die over de gehele competitie de grootste roofvis heeft gevangen, ontvangt een waardebon van € 40,-.

2c. De deelnemer die over de gehele competitie de grootste baars heeft gevangen, ontvangt een waardebon van € 40,-.

2d. De deelnemer die over de gehele competitie de grootste snoekbaars heeft gevangen, ontvangt een waardebon van € 40,-.

3. Het inschrijfgeld per losse wedstrijd bedraagt € 5,-. Jeugdleden betalen GEEN inschrijfgeld. Alleen de leden die in 2022 de leeftijd van 19 jaar bereikten, betalen net als de senioren wel inschrijfgeld. Elke deelnemer zorgt zelf voor een lunchpakket en drinken.

4. Er is 1 wedstrijd die gevist wordt in Barneveld en een wedstrijd die wordt gevist op een vrije locatie. Bij de vrije locatie mogen de deelnemers op elk water vissen waar zij met de vispas mogen vissen.

5. Begin- en eindtijd bij de wedstrijden in eigen verenigingswater zijn van ca. 08.00 - 14.00 uur. Voor de “vrije locatie”-wedstrijd is dat van ca. 08.00 - 16.30 uur.

Iedere visser dient op tijd terug te zijn. Dus uiterlijk om 16:30 op de inschrijf locatie. Inschrijven tussen 07:45 en 08.00 uur aan de Brahmalaan 62, bij Herman Esveld

6.Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige vispas van HSV Barneveld. Deze pas moet worden getoond bij inschrijving voor uw eerste wedstrijd. Elke ontvangen boete is voor eigen rekening. Zorg dat u geen overtreding begaat! Elke groep is in het bezit van minimaal één landingnet. Een onthaakmat is gewenst maar niet verplicht. Behandel de vis met zorg tijdens het onthaken, maar ook tijdens het terugplaatsen te water.

7. Na inschrijving wordt de groep deelnemers verdeeld in kleine groepjes van minimaal twee en maximaal vier personen. De groepjes blijven de hele wedstrijd bij elkaar. Er mag uitsluitend met één hengel worden gevist. Er mag dood aasvis en kunstaas gebruikt worden. Elke gevangen roofvis (snoek, baars, roofblei, snoekbaars) telt mee, ongeacht de lengte.

8. Elke groep mag, na gezamenlijk overleg, zelf weten waar deze gaat vissen. Dat mag vanaf de kant en vanuit een boot. Elke groep ontvangt bij inschrijving een meetlat en een scorelijst voor de vangstregistratie. Alleen roofvis die op de uitgereikte meetlat is gemeten en gefotografeerd telt mee voor de eindstand.

9. Elke gevangen vis dient vier maal te worden gefotografeerd. Zorg voor een opnameapparaat.

Foto 1: Volledig overzicht van de roofvis (kop tegen uiteinde van de meetlat) op de uitgereikte meetlat van de vereniging.
Foto 2: Staartgedeelte van de roofvis met de duidelijk af te lezen lengte op de meetlat.
Foto 3: De deelnemer die de roofvis heeft gevangen met een duidelijke achtergrondherkenning van de vangstlocatie.

Het staat de commissie vrij om foto’s van de deelnemers en vangsten van alle wedstrijden op te vragen ter aanvulling van de wedstrijdverslagen.

Elke deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en na te leven. Bij overtreding ervan kunnen maatregelen genomen worden. In uitzonderlijke gevallen kan dit leiden tot diskwalificatie. Het staat elke deelnemer vrij om medevissers te controleren. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet kan de wedstrijdcommissie regelend optreden.

De HSV Barneveld en/of de wedstrijdcommissie zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor incidenten op en aan de waterkant tijdens de wedstrijden.