Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijdreglement Roofvis

Wedstrijdreglement roofvis vanaf 1 januari 2020

HSV Barneveld organiseert in 2020 een drietal roofviswedstrijden.

1. Er wordt gevist op lengte in hele centimeters. De deelnemer die het hoogste aantal centimeters roofvis vangt, is dagwinnaar. Hij of zij ontvangt een waardebon van € 20,-. De deelnemer die op de tweede plaats eindigt, ontvangt een waardebon t.w.v. € 15,00. Indien twee of meerdere deelnemers een gelijk aantal centimeters vis vangen tijdens een dagwedstrijd, wordt de eventuele hoogste prijs uitgereikt aan die visser die de langste vis vangt.

Voorbeeld:
Visser 1 vangt 4 snoeken: 65 cm / 55 cm / 50 cm / 30 cm = 200 cm
Visser 2 vangt 3 snoeken : 80 cm / 70 cm / 50 cm = 200 cm
Visser 3 vangt 2 snoeken : 105 cm / 95 cm = 200 cm

Uitslag:
Visser 3 wordt dagwinnaar.
Visser 2 wordt tweede.
Visser 3 wordt derde.

Conclusie:
Het gaat om de centimeters en de langste vis. Het aantal gevangen vissen is niet doorslaggevend. Alle wedstrijden zijn toegankelijk voor de senioren en onze jeugdleden, ook dames zijn van harte welkom.

2a. De deelnemer die over drie wedstrijden het hoogste aantal centimeters roofvis heeft gevangen, is kampioen en ontvangt een waardebon van € 40,-.

2b. De deelnemer die over de gehele competitie de grootste roofvis heeft gevangen, ontvangt een waardebon van € 40,-.

2c. De deelnemer die over de gehele competitie de grootste baars heeft gevangen, ontvangt een waardebon van € 40,-.
   
3. Het inschrijfgeld per losse wedstrijd bedraagt € 5,-. Indien u alle wedstrijden in één keer betaalt, bedraagt het totale inschrijfgeld € 10,-. Jeugdleden betalen GEEN inschrijfgeld. Alleen de leden die in 2020 de leeftijd van 19 jaar bereikten, betalen net als de senioren wel inschrijfgeld. Elke deelnemer zorgt zelf voor een lunchpakket en drinken.

4. Evenals vorig jaar worden de wedstrijden gevist volgens het systeem van “vrije locatie”. Een aantal wedstrijden wordt gevist in eigen verenigingswater van HSV Barneveld.

5. Begin- en eindtijd bij de wedstrijden in eigen verenigingswater zijn van ca. 08.30 - 14.00 uur. Voor de overige “vrije locatie”-wedstrijden is dat van ca. 08.30 - 16.00 uur.
   
Iedere visser dient op tijd terug te zijn. Dus uiterlijk om 16:00 op de inschrijflocatie. Inschrijven tussen 08.00 en 08.15 uur aan de van Wijnbergenlaan 12D, bij Herman Esveld

6.Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige vispas van HSV Barneveld. Deze pas moet worden getoond bij inschrijving voor uw eerste wedstrijd. Elke ontvangen boete is voor eigen rekening. Zorg dat u geen overtreding begaat! Elke groep is in het bezit van minimaal één landingnet. Een onthaakmat is gewenst maar niet verplicht. Behandel de vis met zorg tijdens het onthaken, maar ook tijdens het terugplaatsen te water.

7. Na inschrijving wordt de groep deelnemers verdeeld in kleine groepjes van minimaal twee en maximaal vier personen. De groepjes blijven de hele wedstrijd bij elkaar. Er mag uitsluitend met één hengel worden gevist. Er mag dood aasvis en kunstaas gebruikt worden. Elke gevangen roofvis (snoek, baars, roofblei, snoekbaars) telt mee, ongeacht de lengte.

8. Elke groep mag, na gezamenlijk overleg, zelf weten waar deze gaat vissen. Dat mag vanaf de kant en vanuit een boot. Elke groep ontvangt bij inschrijving een meetlat en een scorelijst voor de vangstregistratie. Alleen roofvis die op de uitgereikte meetlat is gemeten en gefotografeerd telt mee voor de eindstand.

9. Elke gevangen vis dient vier maal te worden gefotografeerd. Zorg voor een opnameapparaat.

Foto 1: Volledig overzicht van de roofvis op de uitgereikte meetlat van de vereniging.
Foto 2: Kop van de roofvis tegen de aanlegstrip van de meetlat.
Foto 3: Staartgedeelte van de roofvis met de duidelijk af te lezen lengte op de meetlat.
Foto 4: De deelnemer die de roofvis heeft gevangen met een duidelijke achtergrondherkenning van de vangstlocatie.

Het staat de commissie vrij om foto’s van de deelnemers en vangsten van alle wedstrijden op te vragen ter aanvulling van de wedstrijdverslagen.

Elke deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en na te leven. Bij overtreding ervan kunnen maatregelen genomen worden. In uitzonderlijke gevallen kan dit leiden tot diskwalificatie. Het staat elke deelnemer vrij om medevissers te controleren. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet kan de wedstrijdcommissie regelend optreden.

De HSV Barneveld en/of de wedstrijdcommissie zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor incidenten op en aan de waterkant tijdens de wedstrijden.