Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Hoe ziet de Agenda voor komende ALV eruit?

terug naar overzicht

Vrijdag, 11 mei 2018

Het is bijna zover, onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vindt binnenkort plaats. Op woensdagavond 23 mei 2018 om 19.30 uur verwelkomen wij onze leden op het vertrouwde adres, namelijk het Rebellenhonk aan de Prins Hendrikweg 15 in Barneveld. De agenda is bekend en delen we graag met je.


Agenda Algemene Leden Vergadering 23 mei 2018:

1. Opening
2. Toevoegingen en mededelingen van het bestuur
3. Verslag ALV 8 december 2017
4. Ingekomen en verzonden stukken
5. Jaarverslag 2017 secretaris
6. Jaarverslag 2017 penningmeester
7. Begroting 2018
8. Verslag kascontrolecommissie
9. Contributie 2019
10. Bestuursverkiezing
11. Wedstrijdcommissie
12. Visstand beheer
13. Kluscommissie
14. Rondvraag
15. Sluiting

Tot ziens!